summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-layers.xml
blob: 8aa34eb1d65d792bb8d25d836446ed75c89448d9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<chapter label="?" id="layers-chapter">
<title>Zarządzanie warstwami</title> 
 <!-- (informacja wprowadzająca...) --> 
 <sect1 id="layers-introduction">
 <title>Wprowadzenie do warstw</title>
  <para>
   W programie <application>Dia</application>, <emphasis>warstwy</emphasis> 
   są zarządzane za pomocą <interface>Okna warstw</interface> 
   i wszystkie związane z warstwami operacje mogą być tam wykonywane. 
  </para>
  <para>
  Zasadniczym celem warstw jest ułatwienie
  grupowania powiązanych obiektów na diagramie. Umożliwiają one oddzielenie
  różnych części diagramu w sposób w jaki życzy sobie tego użytkownik oraz
  wyświetlenie tylko niektórych jego części, podczas gdy inne elementy zostaną
  ukryte w trakcie eksportowania lub wydruku diagramu.

  </para>
  <para>
   Dowolna operacja którą użytkownik chce przeprowadzić
   na obiektach wewnątrz warstwy jest możliwa dzięki 
   <interface>Podręcznemu Menu</interface>.
   Można tam wybrać rodzaj operacji, które zostnie przeprowadzona na 
   warstwie.
  </para>
  <note>
   <para>
   Wybierane mogą być tylko obiekty obecne w bieżącej warstwie.  
   Jeśli obiekt nie powinien zostać wybrany, należy zaznaczyć 
   czy umieszczony jest on w bieżącej warstwie czy też w innej.
   </para>
  </note>
  <para>
   Domyślnie każdy nowy diagram tworzony jest z domyślną warstwą
   <emphasis>Tła</emphasis>. 
   Oczywiście można zmienić jej nazwę oraz dostosować ją do własnych potrzeb
   tak jak w przypadku innych warstwam. 
  </para>
  <para>
   Można tworzyć tyle warstw ile jest w danym momencie potrzebne,
   <application>Dia</application> umieści nową warstwę na wierzchu już
   utworzonych warstw.
   <emphasis>Warstwy</emphasis> mogą być traktowane jako sterta
   przezroczystych kartek. Oznacza to, że można zmienić ich kolejność,
   zdecydować czy będą widoczne, narysować na nich dowolną liczbę 
   obiektów i tak dalej.
   </para>
   <para>
   Wszystkie te czynności wykonywane są poprzez 
   <interface>okno warstw</interface>.
  </para>
 </sect1>
 
 <sect1 id="layers-basics">
 <title>Podstawy zarządzania warstwami</title>
  <sect2 id="create-layers">
  <title>Tworzenie nowej warstwy</title>
   <para>
    Utworzenie nowej warstwy jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku
    <guibutton>Nowa warstwa</guibutton> w lewej dolnej części okna.
    Jako, że <interface>Okno warstw</interface> nie jest specyficzne dla
    diagramu lecz dla aplikacji, należy wybrać w którym diagramie ma być
    umieszczona nowa warstwa. Aby to zrobić, należy wybrać w górnej częsci <interface>okna
    warstw</interface> diagram, który ma otrzymać nową warstwę a następnie dodać
    ją do tego diagramu.
   </para>
   <para>
    Nowo utworzona warstwa zostanie umieszczona na wierzchu stosu i
    stanie się bieżącą warstwą wybranego diagramu.
   </para>
   <para>
    Możliwe jest następnie modyfikowanie dowolnie wybranego nowego
    obiektu a także kopiowanie i wklejanie z innych warstw lub diagramów w podobny
    sposób jak przy działaniach przy diagramie z pojedynczą warstwą.
   </para>  
  </sect2>

  <sect2 id="selecting-layers">
  <title>Wybieranie warstw</title>
   <para>
    Warstwa zostaje aktywowana po jej wybraniu
    w <interface>Oknie warstw</interface>. 
    Dokonuje się tego po prostu klikając nazwę warstwy w oknie,
    po czym zostanie ona podświetlona. Od tej chwili każda wprowadzona
    zmiana w diagramie dotyczyć będzie tylko tej warstwy.
   </para>
   <note>
   <para>
    Można wybrać w jednym czasie tylko jedną warstwę.
    Tym sposobem można można wykonywać na niej dowolne działania 
    bez wprowadzania zmian do innych warstw diagramu.
   </para>
   </note>
  </sect2>

  <sect2 id="ordering-layers">
  <title>Ustawianie kolejności warstw</title>
   <para>
    Obok przycisku <guibutton>Nowa warstwa</guibutton> 
    w dolnej części <interface>Okna warstw</interface>, 
   są umieszczone dwa użyteczne przyciski umożliwiające
   ustawienie kolejności na stosie każdej utworzonej warstwy.
   </para>
   <para>
    Te dwa przyciski są używane do przenoszenia w górę lub w dół warstw
    w hierarchii. Przycisk ze strzałką skierowaną do góry przenosi
    aktywną warstwę w górę, zaś drugi służy do jej obniżania.
   </para>
   <para>
    Ustalanie kolejności warstw może być użyteczne w przypadku ukrywania
    niektórych części obiektu za innym obiektem.
   </para>
  </sect2>
  
  <sect2 id="deleting-layers">
  <title>Usuwanie warstw</title>
   <para>
    Gdy warstwa nie jest już potrzebna można ją usunąć. Po kliknięciu
    przycisku <guibutton>Usuń warstwę</guibutton>, usunięte zostaną
    wszystkie obiekty do niej należące. Oczywiście ta operacja będzie 
    miała wpływ tylko na aktualnie wybraną wartstwę.
   </para>
   <para>
    Wykonywanie tych działań jest dobrym sposobem
    na utrzymanie diagramu przejrzystym i jasnym w razie potrzeby
    eksportowania do innego formatu niż własny format
    programu <application>Dia</application>.
   </para>
   <para>
   Należy zwrócić uwagę, że każdy stworzony diagram musi zawierać
   co najmniej jedną warstwę.
   Diagram nie zawierający ani jednej powinien być traktowany
   jako uszkodzony co z kolei uniemożliwia wyeksportowanie
   czy też zapisanie go do własnego formatu <application>Dia</application>.
   </para> 
  </sect2>
  </sect1>
  <sect1 id="viewing-layers">
  <title>Przeglądanie warstw</title>
   <para>
    Teraz po zapoznaniu się z podstawami manipulacji wartstwami
    można łatwiej zrozumieć dlaczego <emphasis>warstwy</emphasis> 
    są tak wydajnymi narzędziami w trakcie tworzenia diagramu za
    pomocą <application>Dia</application>.
   </para>
   <para>
   Zrozumienie czym są warstwy umożliwi dramatyczne polepszenie
   jakości oraz efektów wizualnych tworzonych diagramów.
   </para> 
   <para>
    Na przykład, wyobraźmy sobie, że budujemy diagram z wieloma
    obiektami, jak obwód elektryczny czy diagram UML.
    Jeśli wszystkie obiekty zostaną umieszczone na jednej wartstwie
    oznaczającej tło, po chwili otrzymamy szkic, którym nie da się
    w prosty sposób zarządzać ani nic z nim zrobić. Trudno będzie
    zmienić w nim cokolwiek, zaś zapamiętanie jaki obiekt jest 
    połączony do jakiego będzie stratą czasu. Czasem będzie ciężko
    odgadnąć, który obiekt jest połączony z którym w miejscu gdzie
    są wymieszane wszystkie razem.
   </para>
   <para>
    Ponieważ <application>Dia</application> jest
    <emphasis>Budowniczym ustrukturyzowanych diagramów</emphasis>, 
    wszystkie tworzone za pomocą programu diagramy będą naturalnie
    ustrukturyzowane oraz podzielone na wiele małych części,
    którymi można zarządzać w sposób łatwiejszy i wydajniejszy niż
    w przypadku pojedynczego monolitycznego bloku obiektów.
   </para>
  <note>
   <para>
    Z definicji, diagram powinien być ustrukturyzowany,
    więc podzielenie go na kilka logicznych części
    nie powinno być tak trudne jak to się wydaje.
    Do tego celu w pierwszej kolejności powinno się używać 
    <emphasis>warstw</emphasis>.
    Umożliwiają odseparowanie każdej z tych części na
    oddzielne przezrocze, dzięki czemu manipulowanie
    nimi w ulubiony sposób staje się prawdziwą przyjemnością.
  </para>
  </note>
  <para>
    Po pierwsze, <emphasis>warstwy</emphasis> mogą mieć zmieniane
    nazwy aby określić co dana część diagramu reprezentuje a także
    dając możliwość szybkiej lokalizacji warstwy spośród innych.
    I najważniejsze, że <emphasis>layers</emphasis> mogą być
    wyświetlane lub ukrywane w zależności od tego, którą część
    diagramu użytkownik chce obejrzeć.
  </para>
  <para>
    Aby zmienić nazwę wartsty należy, w dowolnym momencie podczas tworzenia
    diagramu, kliknąć podwójnie nazwę wartstwy w 
    <interface>oknie wartstw</interface>. Zostanie wyświetlone 
    okno <interface>Atrybutów wartstwy</interface> w którym to miejscu
    można zmienić nazwę warstwy. 
  </para>
  <tip>
  <para>
    Dobrze jest znaleźć nazwę określającą przeznaczenie warstwy, dzięki
    czemu szybko można zorientować się na diagramie co do czego służy.
    W diagramie można tworzyć wiele różnych warstw,
    <application>Dia</application> nie nakłada ograniczeń na ich ilość,
    więc można dopasować hierarhię warstw spełniających indywidualne
    potrzeby.
  </para>
  </tip>
  <para>
    <guibutton>Ikona oka</guibutton> po lewej stronie nazwy wartstwy
    przeznaczona jest do ukrywania lub wyświetlania odpowiedniej
    warstwy. Jeśli z dowolnego powodu użytkownik zdecyduje, że
    dana warstwa nie powinna być wyświetlana, po prostu wystarczy
    kliknąć <guibutton>ikonę oka</guibutton> oraz warstwa ze 
    wszystkimi obiektami na niej umieszczonymi zniknie z rysunku.
  </para>
  <para>
    Wyświetlanie tylko niektórych warstw jest naprawdę użyteczne
    w przypadku manipulowania małymi częściami diagramu bez
    zmiany pozostałych elementów.
    Można także pracować w ten sposób jeśli ma się zamiar wydrukować
    diagram na różnych stronach lub przy testowaniu różnych ustawień,
    które mogą mieć wpływ na układ elementu. Eksperymentowanie
    z różnymi ustawieniami warstw może doprowadzić do tego, że
    diagram będzie wyglądał ładniej i bardziej przejrzyście.
  </para>
  <note>
  <para>
    W programie <application>Dia</application>, operacje tworzenia i 
    manipulacji <emphasis>Warstwami</emphasis> są tak częste jak 
    operacje rysowania czy też wybierania obiektów diagramu. 
    Należy zapoznać się z nimi ponieważ prawdopodobnie będą one 
    wykonywane za każdym razem po utworzeniu nowego diagramu.
  </para>
  </note>
</sect1> <!-- end of id="layers" -->

</chapter>