summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-loadsave.xml
blob: eff061343bef8bab02ff3776865d4d6c4111b692 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="7" id="loadsave-chapter">
<title>Wczytywanie i zapisywanie diagramów</title>
<sect1 id="loadsave-intro">
 <title>Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania</title>
 <para>
  <application>Dia</application> korzysta z modelu zapisu wkorzystywanego
  przez wiele aplikacji nabiurkowych: 
  należy zapisać odpowiednio dowolne płótna, które mają być zachowane 
  do późniejszego użycia. Aby zapisać plik należy wybrać opcje
  <menuchoice>
   <guimenu>Plik</guimenu>
   <guimenuitem>Zapisz</guimenuitem>
  </menuchoice>
  z <interface>głównego menu podręcznego</interface>. Otwarte zostanie
  okno zapisu. Płótno jest zapisywane w formacie XML
  <application>Dia</application>. Nie jest dodawane automatycznie 
  żadne rozszerzenie, więc dobrym pomysłem jest odpowiednie dodanie
  rozszerzenia '.dia' do wprowadzonej nazwy.
 </para>
 <para>
  Aby wczytać płótno z pliku poprzednio zapisanego przez
  <application>Dia</application> lub stworzonego przez inną aplikację
  należy wybrać opcje
  <menuchoice>
   <guimenu>Plik</guimenu>
   <guimenuitem>Otwórz...</guimenuitem>
  </menuchoice>
  z <interface>głównego menu podręcznego</interface>. Wyświetlone zostanie
  <interface>okno otwierania</interface>; należy wybrać plik
  i kliknąć przycisk <guibutton>Otwórz</guibutton>. <interface>Okno
 otwierania</interface> jest standardowe z wyjątkiem podręcznego menu
  z napisem
  <guimenu>Określ typ pliku</guimenu>. Należy wybrać format otwieranego
  pliku (<application>Dia</application> XML lub Drawing Interchange)
  jeśli <application>Dia</application> automatycznie nie wykryje 
  formatu pliku.
 </para>
 <para>Alternatywną metodą wczytania pliku jest uruchomienie
 <application>Dia</application> z wiersza poleceń z nazwą poliku
  podaną jako argument.
 </para>
 </sect1>
  <sect1 id="loadsave-filetypes">
  <title>Typy plików</title>
  <para>
   Należy się klika słów na temat typów plików. Zalecana jest ostrożność
   gdyż nie wszystkie typy plików mogą być ponownie wczytane do
   <application>Dia</application> po ich zapisaniu i wiele obsługiwanych
   formatów traci w pewnym stopniu zapisywaną informację.
  </para>
  <sect2 id="loadsave-filetypes-dia">
  <title>Własne pliki formatu Dia</title>
   <para>
   Jedynym gwarantującym zachowanie wszystkich informacji formatem jest
   <application>Dia</application> XML. Na szczęście rzadko będzie
   zachodziła potrzeba zapisu pliku w stratnym formacie gdyż opcja
    <menuchoice>
    <guimenu>Plik</guimenu>
     <guimenuitem>Zapisz</guimenuitem>
    </menuchoice>
   zawsze tworzy plik w formacie <application>Dia</application> XML.
   </para>
   <para>
   Pliki w formacie <application>Dia</application> XML są automatycznie
   kompresowane przy użyciu programu gzip i zapisywane na dysk. To jest
   konieczne gdyż, bez kompresji, nawet proste diagramy byłyby bardzo
   duże z powodu przechowywana powielonych informacji.
   Ponieważ pliki 
   <application>Dia</application> XML są już skompresowane nie należy
    próbować kompresować ich ręcznie &mdash;to nic nie da.
   </para>
  </sect2>
<!-- Add loadsave-filestypes-dif section in future -->
  <sect2 id="loadsave-filetypes-export">
  <title>Eksportowanie: Obsługa innych formatów</title>
   <para>
   <application>Dia</application> obsługuje eksportowanie do wielu
   innych typów plików takich jak:
   <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>
    Computer Graphics Metafile
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    HPGL
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    EPS
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    PNG
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    SVG
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    TeX
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    WPG
    </para>
   </listitem>
   </itemizedlist>
   <application>Dia</application> nie potrafi wczytać plików w tych
   formatach. Te formaty są użyteczne przy diagramach nie wymagających
   innych aplikacji lub do rozpowszechniania dla użytkowników innych
   systemów operacyjnych nie obsługiwanych przez
   <application>Dia</application>.

   <!-- Idźmy dalej i stwórzmy listę zmiennych oraz zalety każdego 
  z tych formatów -->
   </para>
   <para>
   Aby ustworzyć plik w jednym z tych formatów, należy wybrać
    <menuchoice>                                       
     <guimenu>Plik</guimenu>
     <guimenuitem>Otwórz...</guimenuitem>
    </menuchoice>
   z <interface>głównego menu podręcznego</interface>. 
   Należy wybrac także nazwę oraz żądany format w oknie wyników
   zachowującym się podobnie jak okno <interface>zapisu</interface>. 
   Odpowiednie rozszerzenie pliku dodawane jest automatycznie.
   </para>
  </sect2>
 </sect1>
</chapter>