summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-objects-special.xml
blob: b60b147bd0893f98151b90b59de48d9ff8b6f95a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<chapter label="5" id="special-objects-chapter">
<title>Obiekty specjalne</title>
 <sect1 id="special-objects">
 <title>Wprowadzenie do obiektów specjalnych</title>
  <para>
   Poprzedni rozdział wyjaśniał czym jest obiekt podstawowy.
   Następny rozdział wyjaśni sposób tworzenia obietków, sposób używania
   stworzonych obiektów, które są bardziej szczegółowe niż kształty
   oraz wiele innych rzeczy!
  </para>
 </sect1>
  <sect1 id="special-object-categories">
  <title>Kategorie obiektów specjalnych</title>
   <para>
    Obiekty specjalne można podzielić na różne kategorie. Dzięki temu,
    użytkownik może stworzyć diagram obwodu elektrycznego z elementów
    przypisanych do danej kategorii.
    <application>Dia</application> obsługuje wiele wstępnie zdefiniowanych
    kategorii.
    <variablelist>
     <varlistentry>
      <term>Obwody elektryczne</term>
      <listitem>
       <para>
        Grupa dla osób zainteresowanych tworzeniem diagramów obwodów elektrycznych.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Układy drabinkowe</term>
      <listitem>
       <para>
        Ten rozdział jest pod kontrolą autora dokumentacji.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>ER</term>
      <listitem>
       <para>
        Edytor do tworzenia diagramów relacji ERD.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>FS</term>
      <listitem>
       <para>
		Edytor do tworzenia diagramów struktury funkcji.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Diagramy przepływów</term>
      <listitem>
       <para>
        Grupa przeznaczona do udostępniania kształtów
        używanych przy tworzeniu diagramów przepływu.
        Diagramy przepływu można często spotkać przy programowaniu,
        w marketingu, ekonomii oraz innych półliniowych działaniach
        wymagających planowania.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>GRAFCET</term>
      <listitem>
       <para>
		Wykres diagramów kroku, akcji, przesyłania oraz warunków
        związanych z przesyłaniem.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>SADT</term>
      <listitem>
       <para>
        Dobre pytanie!
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>UML</term>
      <listitem>
       <para>
        Odnośnik poniżej
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Wykres zegarowy</term>
      <listitem>
       <para>
        Używa obiektów przy projektowaniu wykresów zegarowych.
        Najczęściej bazujące na liniach czasu.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Sieć</term>
      <listitem>
       <para>
        Kategoria używana przez administratorów sieci 
        do tworzenia projektów swoich sieci.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Sybase</term>
      <listitem>
       <para>
        Tworzenie diagramów przepływu sieci komputerowej Sybase.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Obwody elektryczne</term>
      <listitem>
       <para>
        Wyświelanie obwodu elektrycznego.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
     <varlistentry>
      <term>Pnumatyka/Hydraulika</term>
      <listitem>
       <para>
        Umożliwia tworzenie diagramów urządzeń dających pracę hydraulikom.
       </para>
      </listitem>
     </varlistentry>
    </variablelist>
   </para> 
 </sect1>
</chapter>