summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-objects.xml
blob: 3879f29f36e515b71a224372037d6d9f5519924a (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<chapter label="3" id="objects-chapter">
<title>Obiekty</title>
 <sect1 id="objects-introduction">
 <title>Wprowadzenie do obiektów</title>
  <para>
  Obiekty w programie Dia używane są do narysowania diagramu.
  Mogą nimi być kształty wstępnie zdefiniowane w programie, 
  jak również stworzone przez użytkownika.
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="using-objects">
 <title>Używanie obiektów</title>
  <sect2 id="adding-objects">
  <title>Dodawanie obiektów</title>
  <para>
   Dodanie obiektu do diagramu tworzonego za pomocą 
   <application>Dia</application> odbywa się poprzez
   kliknięcie na żądany obiekt w pasku narzędziowym w celu wyboru
   rodzaju obiektu, który ma być narysowany. Następnie poprzez kliknięcie 
   na płótno diagramu można umieścić wybrany obiekt w diagramie.
  </para>
  <para>
   <application>Dia</application> umożliwia korzystanie z dwóch typów obiektów:
   <itemizedlist>
    <listitem>
    <para>
     Obiekty definiowane przez użytkownika pozwalają na tworzenie
     własnych obiektów opartych na wstępnie stworzonym szablonie.
    </para>
    <para>
     Na przykład klikając na kwadratowy obiekt i umieszczając go na 
     diagramie stworzony zostanie kwadrat. Jednak wymiary obiektu
     mogą zostać zmienione. Więcej informacji można znaleźć
     w rozdziale Zmiana rozmiaru obiektów 
     <!-- Add link to resizing objects -->
    </para>
    </listitem>
    <listitem>
    <para>
     Obiekty wstępnie zdefiniowane są w większości zaprojektowane
     w sposób uniemożliwiający ich modyfikację.
     Można zmieniać ich rozmiar, lecz same obiekty nie mogą być
     zmieniane.
    </para>
    </listitem>
   </itemizedlist>
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="moving-objects">
  <title>Przemieszczanie obiektów</title>
  <para>
   W momencie gdy obiekt jest umieszczany na płótnie, wraz z nimp ojawia się
   mała zielona ramką opisującą krawędzie.
   <figure>
    <title>Kropki dopasowujące</title>
    <screenshot>
     <screeninfo>Zielone kropki umożliwiają zmianę rozmiaru obrazu.</screeninfo>
     <graphic format="png" fileref="graphics/greendots" srccredit="Kevin Breit" />
    </screenshot>
   </figure>
   Przestrzeń wewnątrz ramek jest przestrzenią obiektu. Kliknięcie i
  przytrzymanie a następnie przesunięcie kursora myszy
  przemieszcza również obiekt w inne miejsce na diagramie. 
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="resizing-objects">
  <title>Zmiana rozmiarów obiektów</title>
  <para>
   Poprzedni akapit wyjaśniał koncepcję zielonych ramek. Są one używane
   do zmiany romiarów obiektu. Aby je zmienić należy kliknąć zielonej ramce
   klawisz myszy. Przytrzymując klawisz można za pomocą zmiany pozycji 
   kursora myszy zmienić rozmiar obiektu. Zwolnienie klawisza ustawia
   żądany romiar.
  </para>
  <para>
   W tym samym czasie narożne zielone przycisku zmienią swoją wysokość i szerokość.
   Dwa na górnej i dolnej krawędzi, w centrum zmienią wysokość
   zaś dwa na lewej i prawej krawędzi, w centrum zmienią szerokość.
  </para>
  <tip>
   <para>
   Aby przeciągnąć z użyciem przycisków narożnych, lecz zachować
   przy tym proporcie, należy czasie zmiany rozmiaru przytrzymać
   klawisz shift. Ta funkcja może być stosowana do specjalnych obiektów,
   nie dla regularnych kształtów.
   </para>
  </tip>
  </sect2>
  <sect2 id="deleting-objects">
  <title>Usuwanie obiektów</title>
  <para>
   Aby usunąć obiekt, należy go wybrać za pomocą kliknięcia.
   Pojawią się zielone skrzynki. Naciśnięcie sekwencji klawiszy
   Ctrl+D spowoduje zniknięcie obiektu.
  </para>
  </sect2>
  <!--
  <sect3 id="aligning-objects">
  <title>Wyrównywanie obiektów</title>
  <para>
   Dodaj tekst jeśli czujesz, że potrafisz opisać działanie.
  </para>
  </sect3>
  <title>Grupowanie obiektów</title>
  <para>
   Dodaj tekst jeśli czujesz, że potrafisz opisać działanie.
  </para>
  </sect3>
-->
 <sect2 id="line-properties">
 <title>Właściwości linii</title>
  <para>
  Jednym z obiektów programu <application>Dia</application> jest linia.
  Linia symbolizowana jest poprzez poniższą ikonę:
 objects is the line. The line
  <!-- Dodać obrazek później -->
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="line-styles">
  <title>Style linii</title>
  <para>
   Linie mogą być w prosty sposób modyfikowane w celu tworzenia
   elementów jak np. strzałki. Na dole skrzynki narzędziowej znajdują
   się 3 przyciski z symbolami linii. Kliknięcie i przytrzymanie
   spowoduje otwarcie menu demonstrującego wygląd linii.
  </para>
  <figure>
  <title>Właściwości linii</title>
   <screenshot>
    <screeninfo>Poniżej zostały opisane wszystkie trzy akapity.</screeninfo>
    <graphic format="png" fileref="graphics/line_props" srccredit="Kevin Breit" />
   </screenshot>
  </figure>
  <para>
   Linie mogą być określane różnymi typami stylów takimi jak:
   <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>
    Ciągła
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>
    Kreskowana
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    Kropka-kreska 
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    Kreska-kropka-kropka
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    Kropkowana
    </para>
   </listitem>
   </itemizedlist>
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="line-thickness">
  <title>Grubość linii</title>
  <para>
   Grubość linii może być modyfikowana przez kliknięcie pięciu różnych
   symboli grubości z prawej strony przybornika kolorów.
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="arrows">
  <title>Strzałki</title>
  <para>
   Narzędzie do tworzenia linii może być także użyte do tworzenia strzałek.
   Kliknięcie dwóch bocznych przycisków na dole skrzynki narzędziowej
   spowoduje rozwinięcie menu wyświetlającego dostępne projekty strzałek
   początku i zakończenia.
  </para>
  </sect2>
  <sect2 id="line-colors">
  <title>Kolory linii</title>
  <para>
   Kolor linii może być modyfikowany za pomocą podwójnego kliknięcia na
   po umiejscowieniu jej na obszarze projektu. Pojawi się okno.
   Druga linia określona jako "Kolor linii" z paskiem demonstrującym
   wybrany kolor. Poprzez kliknięcie paska, można zmienić kolor linii.
  </para>
  </sect2>
 </sect1>
 <sect1 id="object-properties">
 <title>Właściwości obiektu</title>
  <para>
  Każdy obiekt posiada swoje własne przypisane do niego właściwości.
  Można się do nich dostać poprzez podwójne kliknięcie obiektu
  znajdującego się już na obszarze projektu. Pojawi się okno
  umożliwiające modyfikację wielu właściwości włączając między innymi:
  <itemizedlist>
   <listitem>
   <para>
    Długość linii
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>
    Kolor linii
   </para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="colors">
 <title>Kolory</title> 
  <para>
  Wszystkie obiekty mogą być kolorowane na wiele sposobów, zależnie
  od upodobań użytkownika.
  </para>
  <para>
  Kontrolka kolorów umieszczona jest na dole skrzynki narzędziowej.
  Dwa kwadraty umożliwiają kontrolę nad kolorem. Lewy górny określa
  kolor główny. Prawy dolny określa kolor tła.
  Aby zmodyfikować kolory, należy kliknąć na żądaną skrzynkę i wybrać
  kolor w wyświetlonym oknie kolorów.
  <note>
  <para>
   Ta kontrolka umożliwia tylko wybór kolorów obiektów, które nie zostały
   jeszcze umieszczone w projekcie.
  </para>
  </note>
  <tip>
  <para>
   Aby odwrócić kolory, należy kliknąć na małą strzałkę na prawo i w górę
   od dwóch skrzynek wyboru koloru.
  </para>
  </tip>
  <tip>
  <para>
   Aby przywrócić domyślne kolory, należy kliknąć na czarnej i białej
   skrzynce na prawo i w dół od przybornika kolorów.
  </para>
  </tip>
 </para>
 </sect1>
</chapter>