summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/doc/pl/usage-quickstart.xml
blob: a0bbd9f87104643f6b9043b3a720abe6a888d3eb (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="1" id="quickstart-chapter">
<title>Quickstart</title>
 <sect1 id="what-can-you-do">
 <title>Co można zrobić?</title>
  <para>
  <application>Dia</application> jest aplikacją do tworzenia diagramów
  tworzoną przez wiele osób.

  <application>Dia</application> jest łatwym do nauczenia programem
  oraz elastyczną na tyle aby zadowolić wymagających użytkowników
  nie czujących się dobrze w domu bez swoich komercyjnych narzędzi.
  Poniżej przedstawiony został przykład co można osiągnąć w pięć minut 
  posługując się programem <application>Dia</application>.
  <figure>
  <title>Demo</title>
   <screenshot>
    <screeninfo>To jest diagram sieci domowej stworzonym w 5 minut
    przy użyciu <application>Dia</application>.
    </screeninfo>
    <graphic format="PNG" fileref="graphics/home_network" srccredit="Kevin Breit" />
   </screenshot>
  </figure>
 </para>
 </sect1>
 <sect1 id="starting-dia">
 <title>Uruchamianie Dia</title>
  <para>
  Można uruchomić Dia przechodząc do sekcji Aplikacji w głównym Menu
  oraz klikając ikonę Dia. Lub też można wpisać polecenie
  <command>dia</command> w oknie terminala.
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="quickstart-intro">
 <title>Szybkie rozpoczęcie</title>
  <para>
  Szybkie rozpoczęcie pracy z Dia dla osób, które nie chcą czytać
  całego podręcznika aby stworzyć prosty diagram.
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="creating-canvas">
 <title>Tworzenie płócien</title>
  <para>
  Wczystkie diagramy są rysowane na swoich własnych 
  <emphasis>płótnach</emphasis>. Aby utworzyć nowe płótno
  należy wybrać
  <menuchoice>
   <guimenu>Plik</guimenu>
   <guimenuitem>Nowy diagram</guimenuitem>
  </menuchoice>
  Pojawi się nowe płótno okna.
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="making-diagram">
 <title>Tworzenie diagramu</title>
  <para>
  Diagram jest zbudowany z obiektów. Obiekty mieć różne kolory, kształty oraz rozmiary.
  Zawierają one wszystko od 2-bitowych obrazów przez pełnokolorowe obrazy
  z tekstem.
  </para>
  <para>
  Aby dodać obiekt do płótna, kliknij obiekt w skrzynce narzędziowej i
  kliknij na płótno. Pojawi się wybrany obiekt. Obiektem można manipulować 
  głównie za pomocą klikania i przeciągania narożnych zielonych
  przycisków.
  </para>
  <para> 
  W skrzynce narzędziowej można kliknąc podwójnie dowolny obiekt aby
  zobaczyć jego zaawansowane właściwości. Umożliwia to dostosowanie
  kształtu stosu do wymagań użytkownika.                                  
  </para>
  <para>
  Warstwy umożliwiają tworzenie wielu obrazów tak jakby były jednym
  obrazem. Użytkownik może modyfikować jedną warstwę bez martwienia się
  że wpłynie to na inne warstwy.
  </para>
  <para>
  Przezroczystość umożliwia obiektom posiadanie przezroczystych części,
  więc wszystko co znajduje się pod przezroczystym obszarem obiektu jest
  widoczne.
  </para>
  <para>
  Wtyczki umożliwiają przeciętnemu użytkownikowi na łatwe dodawanie
  nowych typów obiektów do Dia, aby pomóc rozwinąć funkcjonalnośc
  programu. 
  </para>
 </sect1>
 <sect1 id="save-print-diagram">
 <title>Zapisywanie i drukowanie diagramów</title>
  <para>
  Dia obsługuje zapisywanie i drukowanie ich za pomocą drukarek. Jeśli 
  w systemie zainstalowan gnome-print, drukowanie jest bardzo proste!
  </para>
  <para>
  Polecenie drukowania można znaleźć w menu Plik po kliknięciu prawym
  przyciskiem myszy na płótno diagramu.
  </para>
  <para>
  Dia obsługuje eksportowanie do wielu formatów przydających się 
  m.inn. przy publikacjach na strony www.
  Kilka z nich:
  <itemizedlist>
   <listitem>
   <para>
    Computer Graphics Metafile (.cgm)
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>                                      Encapsulated Postscript (.eps)
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>
    Własny format Dia (.dia)
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>
    Portable Network Graphics (.png)
   </para>
   </listitem>
   <listitem>
   <para>
    Scalable Vector Graphics (.svg)
   </para>
   </listitem>
  </itemizedlist>
  </para>
  </sect1>
  <sect1 id="who-appeal-too">                           <title>Who Does Dia Appeal To?</title>
  <para>
   Dia przydaje się wielu osobom pracującym w wielu różnych dziedzinach.
   <itemizedlist>
   <listitem>
    <para>
    Inżynier od spraw elektrycznych może używać
    <application>Dia</application> do tworzenia diagramu opisującego
    sposób pracy swojego obwodu.
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    Programista komputerowy może użyć wykresu przepływu aby opisać
    ścieżkę wykonywania swojego programu.
    </para>
   </listitem>
   <listitem>
    <para>
    Administrator sieci może ustowrzyć diagram wyświetlający
    układ sieci korporacyjnej.
    </para>
   </listitem>                               
   </itemizedlist>
  </para>
 </sect1>
</chapter>